Zgłoś działanie niepożądane

W związku z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne firma Pharmavitae Sp. z o.o. sp. k., jako importer równoległy, gromadzi wszystkie zgłoszenia związane z bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, dla których jest importerem równoległym.

Zgłoszenia wystąpienia działania niepożądanego lub podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego mogą dokonać:

Pacjenci lub przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni pacjenta

Formularz dla pacjenta

Osoby wykonujące zawód medyczny (m. in. lekarze, pielęgniarki farmaceuci)

Formularz dla fachowego pracownika służby zdrowia

 

Uprzejmie informujemy, że podane we wspomnianym formularzu przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Spółkę Pharmavitae Sp. z o.o. sp. k., ul. Świerczewskiego 3/35, 59-829 Leśna w celu złożenia zgłoszenia działania niepożądanego.

Jednocześnie informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres:

Pharmavitae Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Aleje Jerozolimskie 439
05-800 Pruszków

lub na adres e-mail: biuro@pharmavitae.com.pl