Idea „firma to ludzie” przyświecała PharmaVitae na każdym etapie jej powstawania. Dzięki pasji i zaangażowaniu stworzyliśmy doskonały zespół ludzi, którzy chętnie ze sobą współpracując realizują kolejne cele.

W każdym obszarze funkcjonowania firmy działamy zespołowo. Wspólnie pracujemy na sukces klientów i własny. Szybko i dynamicznie reagujemy na zmiany, wychodząc poza schemat i dostosowując się do zmiennej sytuacji na rynku farmaceutycznym oraz potrzeb naszych pacjentów. W myśl wartości, którymi się kierujemy, jesteśmy otwarci na wymagania kontrahentów, klientów i pracowników.

Działając zgodnie z naszą misją „W trosce o szerszy dostęp do skutecznej terapii” przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju i zdrowia. Aktywnie wspierając programy społecznościowe uwrażliwiamy naszych pracowników na problemy społeczne. Dbamy również o zachowanie parytetów – wielu specjalistów na stanowiskach menedżerskich to kobiety.

Biuro PharmaVitae

tel: +48 22 207 29 06
e-mail: biuro@pharmavitae.com.pl