Polityka prywatności Spółki PharmaVitae

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO) zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, w związku z wypełnieniem zamieszczonego poniżej formularza.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym  jest Pharmavitae spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Elizy Orzeszkowej 3/35, 59-820 Leśna, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000412104 NIP: 613-157-18-58 REGON: 021830840.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i sprawdzamy ich zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO).

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody  przez Użytkownika w celu wykonania usługi.

5. PharmaVitae realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
b. poprzez gromadzenie plików “cookies”,

6. PharmaVitae zbiera informacje dobrowolnie i świadomie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wykonania usługi.

8. Dane osobowe umieszczone w formularzu nie zostaną sprzedane osobom trzecim, zgodnie z przepisami RODO.

9. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi i będą udostępniane innym podmiotom tylko w zakresie i terminie niezbędnym do wykonania usługi.

10. Dane są przetwarzane, udostępniane i przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

11. W związku z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r (RODO) Użytkownik ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

12. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ma również prawo do:

– modyfikacji,
– zaprzestania przetwarzania jego danych w dowolnym momencie,
– sprostowania ich,
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności PharmaVitae, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny.