+48 22 270 11 19 biuro@pharmavitae.com.pl

   Zgłoś działanie niepożądane

   W związku z przepisami Ustawy Prawo Farmaceutyczne firma Pharmavitae Sp. z o.o. sp. k., jako importer równoległy, gromadzi wszystkie zgłoszenia związane z bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych, dla których jest importerem równoległym.

   Zgłoszenia wystąpienia działania niepożądanego lub podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego mogą dokonać:

   Pacjenci lub przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni pacjenta.

   Osoby wykonujące zawód medyczny (m. in. lekarze, pielęgniarki farmaceuci).

   Uprzejmie informujemy, że podane we wspomnianym formularzu przez Panią/a dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przez Spółkę Pharmavitae Sp. z o.o. sp. k., ul. Świerczewskiego 3/35, 59-829 Leśna w celu złożenia zgłoszenia działania niepożądanego.

   Jednocześnie informujemy iż Pani/a dane NIE będą przekazywane innym podmiotom oraz że ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania w wyżej opisanym celu, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Podanie ww. danych jest dobrowolne.

   Wypełniony formularz prosimy przesyłać na adres:

   Biuro Pharmavitae Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
   Słoneczna 26
   05-816 Michałowice

   lub na adres e-mail: biuro@pharmavitae.com.pl

   PharmaVitae
   spółka z ograniczoną

   odpowiedzialnością sp. k.

   ul. Elizy Orzeszkowej 3/35, 59-820 Leśna, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000412104 NIP: 613-157-18-58 REGON: 021830840

   ID KAMSOFT: 874459
   ID HURTOWNI (rejestr medyczny): 109368

   SPRAWDŹ JAK NAS DODAĆ DO KAMSOFT

   Kontakt - biuro Pharmavitae

   4 + 5 =